Object

Title: Odpowiedzialność osobista za zdrowie a długość i jakość życia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność osobista za zdrowie a długość i jakość życia

Alternative title:

Personal responsibility for health and the length and quality of life

Creator:

Mruk, Henryk

ORCID:

0000-0003-4146-9094

Subject and Keywords:

responsibility for health   personal responsibility for health   life expectancy   quality of life  
odpowiedzialność za zdrowie   osobista odpowiedzialność za zdrowie   długość życia   jakość życia

Abstract:

The aim of the article is to critically analyze the determinants of taking personal responsibility of people for their own health, length and quality of life. The considerations focus on rational and behavioral factors influencing people’s responsibility for their health. Knowledge about human behavior is analyzed in the context of knowledge about the operation of the brain. The content of the article refers to the discoveries of the human circadian rhythm and its relationship with health and quality of life. The influence of the family and social environment on the behavior of individual people is analyzed. Social factors and ways of individual education throughout life are also discussed. The message of the article is to emphasize the importance of responsibility for one’s own health and its impact on the length and quality of human life. Apart from discussing the principles of personal responsibility for health, methods of support from the environment, including education of pupils and students, were indicated.  

Celem artykułu jest krytyczna analiza uwarunkowań podejmowania osobistej odpowiedzialności ludzi za własne zdrowie, długość oraz jakość życia. Rozważania koncentrują się na czynnikach racjonalnych i behawioralnych, wpływających na odpowiedzialność ludzi za ich zdrowie. Analizowana jest wiedza o zachowaniach ludzkich, w kontekście wiedzy o działaniu mózgu. Treść artykułu nawiązuje do odkryć w zakresie rytmu okołodobowego człowieka oraz jego związków ze zdrowiem i jakością życia. Analizowany jest wpływ rodziny, otoczenia towarzyskiego na zachowania pojedynczych osób. Omawiane są także czynniki społeczne oraz sposoby indywidualnej edukacji w ciągu całego życia. Przesłanie artykułu to podkreślenie znaczenia odpowiedzialności za własne zdrowie i jej wpływu na długość oraz jakość życia człowieka. Poza omówieniem zasad osobistej odpowiedzialności za zdrowie, wskazano na metody wsparcia ze strony otoczenia, w tym edukacji uczniów i studentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118599   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.117

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

593

Number of object content views in PDF format

601

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128146

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information