Object

Title: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2019, 119. Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2019, 119. Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Subject and Keywords:

law   administration   management   law journal  
prawo   administracja   zarządzanie   czasopisma prawnicze

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 3946

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118611

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information