Object

Title: Cohabitation – an alternative form of family life ; Kohabitacja – alternatywna forma życia rodzinnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cohabitation – an alternative form of family life  
Kohabitacja – alternatywna forma życia rodzinnego

Creator:

Urbańska, Magda

Subject and Keywords:

cohabitation   alternative form of a family   marriage  
kohabitacja   alternatywna forma życia rodzinnego   małżeństwo

Abstract:

In Poland, formal marriage is a dominant form of living in a relationship. However, more and more often, the so called, alternative forms are applied, most notably cohabitation. Relationships of that type are based on long-term, intimate relationship of two people of opposite sex who live together, without being a formal married couple. A number of such relationships in Poland is growing systematically, and they are gaining increasing social acceptance. Also mass media have their contribution to popularization of living in a cohabitation. This paper shows results of my own research aimed at getting to know students’ opinions about cohabitation relationships. Moreover, presentation of persons living in informal relationships has been analysed based on the most popular TV series.  

W Polsce dominującą formą życia w związku jest formalne małżeństwo, jednak coraz częściej widoczne stają się tzw. alternatywne formy, wśród których szczególne miejsce zajmuje kohabitacja. Związki tego typu oparte są na długotrwałej, intymnej relacji oraz wspólnym zamieszkiwaniu pary osób przeciwnej płci, nie będących formalnym małżeństwem. W Polsce liczba takich związków systematycznie rośnie, czemu towarzyszy także wzrastająca akceptacja społeczna. W popularyzacji życia w związku kohabitacyjnym mają również swój udział media. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, których celem było poznanie opinii studentów na temat związków kohabitacyjnych. Dodatkowo analizie podany został sposób prezentacji osób żyjących w związkach nieformalnych na przykładzie najpopularniejszych polskich serialach telewizyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95531   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20181.399.415

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

1 012

Number of object content views in PDF format

1172

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101436

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information