Object

Title: The possibilities of social support for families of immigrants, who apply for international protection in Poland ; Możliwości wsparcia socjalnego rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The possibilities of social support for families of immigrants, who apply for international protection in Poland  
Możliwości wsparcia socjalnego rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Creator:

Gandecka, Kamila

ORCID:

0000-0002-3298-7685

Subject and Keywords:

family   refugee   migration’s crisis   social support   social policy  
rodzina   uchodźca   kryzys migracyjny   wsparcie społeczne   polityka socjalna

Abstract:

The aim of article is present the Polish legal solutions in the field of legalization of immigrants and the formal and legal conditions leading them to social assistance. The main method of the research was analysis of documents and literature. Legislation acts, research reports and statistical data occupied special place in the source material. The analysis was supplemented by interviews with employees of the Department for Social Assistance and the Department for Refugees Procedures in Warsaw. The article discusses procedures for social support and areas of intersectoral cooperation in the organization and provision of social support for immigrant families applying for international protection, with particular focus on a refugee status. Planning and organizing social support for immigrant families, applying for international protection in the Polish Republic is a multivariate process. It results from the fact, that immigrants are especially vulnerable social group and very heterogeneous. Therefore, providing a comprehensive legal, social and psychological support, dedicated to immigrant families, requires systemic solutions and taking such aid initiatives that will create a long-term structure.  

W eksploracji badawczej skoncentrowano się na rozpoznaniu polskich rozwiązań prawnych w zakresie legalizacji pobytu rodzin imigranckich oraz formalnoprawnych uwarunkowań skierowanej do nich pomocy socjalnej. Główną metodą badawczą była analiza dokumentów oraz literatury przedmiotu. Szczególne miejsce w materiale źródłowym zajmowały akty prawne, raporty z badań i dane statystyczne. Analizę uzupełniły wywiady przeprowadzane z pracownikami Departamentu Pomocy Socjalnej oraz Departamentu Postepowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. W artykule omówiono procedury udzielania pomocy socjalnej oraz obszary współpracy międzysektorowej w zakresie organizowania i udzielania wsparcia społecznego dla rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem statusu uchodźcy. Planowanie i organizowanie wsparcia socjalnego dla rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodowa w Polsce jest procesem wielowymiarowym. Wynika to z faktu, iż imigranci stanowią szczególnie wrażliwą i niejednorodną grupę społeczną. Zatem stworzenie modelu kompleksowej pomocy prawnej, socjalnej i psychologicznej, dedykowanej rodzinom imigranckim, wymaga systemowych rozwiązań oraz podejmowania takich inicjatyw pomocowych, które będą tworzyły strukturę działającą długofalowo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94133   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.171.186

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2023

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

126

Number of object content views in PDF format

154

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101422

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information