Object's details: Inwestycje społeczne jako odpowiedź na prognozowane wyzwania rozwojowe regionu Dolnego Śląska. Raport z ustaleń seminarium naukowego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy nr DS-E/19/2018

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy