Object's details: Komunikacja pośrednia w organizacji. Interwencja papier – ołówek a zmiana zachowań pracowniczych na bardziej proaktywne

PDF
Structure
Komunikacja a zmiana społeczna.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy