Object's details: Pojęcie "oczywiście bezzasadnego powództwa" o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy