Object's details: Pedagogical practice in the context of the reorganization of personnel knowledge about the teaching of future teachers. The proposal to change the model of teacher education

PDF
Structure
Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy