Object's details: Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej na podstawie art. 4172 Kodeksu cywilnego

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy