Publication group: Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce : Rozdział V. Nowoczesne technologie i ich znaczenie w praktyce funkcjonowania instytucji demokracji bezpośredniej

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy