Object's details: "Workshop. Human rights – contemporary threats and challenges” : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław 2016

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy