Object's details: "Za młody, by pić” : naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne

PDF
Structure
Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy