Object's details: Obowiązywanie prawa UE w polskim porządku prawnym w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4.06.2014 (II UK 565/13). Problematyka delegowania pracowników tymczasowych

PDF
Structure
Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy