Object's details: Przesłanki nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie wykonywania środków karnych świadczenia pieniężnego i nawiązki na cel społeczny oraz ocena jej skutków w ujęciu retrospektywnym

PDF
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy