Object's details: Zasada poszanowania minimum egzystencji jako prawna gwarancja ochrony przed ubóstwem w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy