Object's details: Instytucja zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych jako prawna forma ograniczenia zasady wolności budowlanej

PDF
Structure
Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy