Object's details: Reforma samorządowa kraju – jej skutki w sferze prawa cywilnego. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy