Object's details: Metoda zarządzania przez rezultaty w agencjach Unii Europejskiej jako sposób efektywnego zarządzania publicznego

PDF
Structure

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy