Object's details: Granice modyfikacji biegu przedawnienia w prawie karnym : glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2023 r., P 12/22

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy