Object's details: Sądzenie przestępstw seksualnych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym : porównanie założeń Statutu Rzymskiego z praktyką orzeczniczą

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy