Publication group: Rozdział 1. Administracyjne uniwersum – ujęcie systemowe

Structure
Administracja publiczna wobec procesów zmian w XXI wieku : Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Korczaka.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy