Object's details: Prawo o wykroczeniach – zbiór deliktów administracyjnych czy przedłużenie norm prawa karnego?

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy