Object's details: Nowe regulacje w polskim prawie podatkowym jako forma pomocy obywatelom Ukrainy – przykład ryczałtu od dochodów spółek (tak zwany estoński CIT)

PDF
Structure
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy