Object's details: Internet jako źródło informacji o faktach, o których informacja jest powszechnie dostępna, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych — uwagi na tle art. 228 § 2 k.p.c.

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy