Object's details: Rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Manual dla wykładowców opracowany przez Grupę Ekspercką działającą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu finansowanego przez NCBiR (2014-2015)

PDF
Structure
Program doskonalenia kompetencji studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego skrojony na miarę rynku pracy.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy