Object's details: O realizacji przez zarząd drogi publicznej obowiązku usuwania padłych zwierzątw świetle ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy