Object's details: Dostęp (dostępność) do usług opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami z perspektywy działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

PDF
Structure
Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy