Object's details: Koncepcja rehabilitacji sądowej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy