Object's details: Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy