Object's details: Naruszenie przepisów o nagrywaniu czynności komornika sądowego jako przewinienie dyscyplinarne

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy