Object's details: Barbara Techmańska, Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, Dziekanów Leśny–Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2019

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy