Object's details: Wprowadzenie. Konstytucyjne czy ponadnarodowe gwarancje dostępu do otwartych danych? Kilka uwag o nowym pojęciu „wykorzystywania informacji sektora publicznego” w polskim ustawodawstwie

PDF
Structure
Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy