Object's details: Zawieranie małżeństwa w średniowieczu - jedna czy wiele dróg? Wokół książki Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europe 1150-1600, ed. Mia Korpiola, Leiden-Boston: Brill, 2011, ss. 323, ill.

PDF
Structure
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy