Object's details: Książka kodowa zawierająca informacje o zbiorze danych, definicje zmiennych oraz wartości wraz z etykietami i rozkładami

HTML

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy