Object's details: Skarga do organu nadzorczego oraz jej rozpatrzenie według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : postępowanie w przedmiocie skargi osoby, której dane dotyczą

PDF
Structure
Prawo Mediów Elektronicznych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy