Object's details: Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim

PDF
Structure
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy