Object's details: Problemy powstające na tle stosowania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce w celu skutecznego wykrywania i dowodzenia nowych form przestępczości

PDF
Structure
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy