Object's details: O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy