Object's details: Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy