Object's details: Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy