Object's details: Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy