Object's details: Zarządzanie ryzykiem powodziowym jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy