Object's details: O rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych na korzyść strony w art. 81a k.p.a.

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy