Object's details: Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne gmin — na przykładzie gminy Mirsk

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy