Object's details: Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy