Object's details: Ustawowe wymogi stawiane nabywcy prawa podmiotowego a nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy