Object's details: Problem (nie)racjonalności projektodawcy na przykładzie wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks karny z 13 czerwca 2019 roku

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy