Object's details: Tworzyć człowieka w źródle historycznym. Urzędowe wytyczne pruskie drugiego dziesięciolecia XIX wieku

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy