Object's details: Dopuszczalność zawarcia umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.3.2017 r., III CZP 110/16

PDF
Structure
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy