Object's details: Przychody uzyskiwane z tytułu umów o dzieło o rezultacie niematerialnym - konsekwencje na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy